Produkter

Kapitalförsäkringar

Denna form av investering ger er som kund möjligheten att slippa betala reavinstskatt på 30 % både vid försäljning, uttag och vid byte av fonder. Ni som kund får också genom kapitalgruppen tillgång till många av världens fonder.

Denna form av sparande/investering passar kunder som båda månadssparar och gör engångsinvesteringar.

Pensionsförsäkringar

De nya lagreglerna gällande pensionsförsäkringar trädde i kraft i 2015, vilket medför att ni som privatpersoner inte kan göra avdrag på privat pensionsförsäkringar i inkomstdeklerationen, detta gäller endast framtida inbetalningar. Premier som är inbetalad innan 2015 följer tidigare lagstiftning.

Vi på kapitalgruppen hjälper er som kund att hitta rätt bolag och rätt förvaltningsstrategi. Vi på kapitalgruppen har alternativa sparformer som kan gynna er som kund i framtiden.

Tjänstepension

En arbetsgivare kan på olika sätt bekosta pension åt de anställda, i framtiden kommer dessa medel att inkomstbeskattas. Vi på kapitalgruppen hjälper er som kund att hitta rätt bolag och rätt förvaltningsstrategi. Vi på kapitalgruppen har alternativa sparformer som kan gynna er som kund i framtiden.

Denna form av sparande/investering passar kunder som båda månadssparar och gör engångsinvesteringar.

Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper, och är ett alternativ till en traditionell värde­pappersdepå eller en kapitalförsäkring. Skillnaden mellan dessa konton är framförallt skattemässig. Investerings­sparkontot syftar till att underlätta handel med värde­papper och andra finansiella tillgångar genom att du inte behöver ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning eller ta upp dessa i din deklaration. Än så länge kan endast privatpersoner öppna och spara i ett investeringssparkonto. Sparfor­men är därmed inte tillgänglig för företag.

Fonder

När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. I dag finns cirka 2 500 fonder på den svenska marknaden tillgängliga för svenska sparare. Det bäddar för konkurrens och mångfald.

Fondsparande är den vanligaste sparformen i Sverige. Upp­skattningsvis 85 procent av svenskarna sparar i fonder på ett eller annat sätt. Den svenska lagstiftningen om fonder bygger till största delen på de EU-direktiv om fonder som kallas UCITS ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities"). Fond kategorier är AKTIE- OCH RÄNTEFONDER, ofta med inriktning mot en viss region eller bransch

VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER innebär att investerare i en specialfond själv måste sätta sig in i fondens bestämmelser för att förstå dess riskegenskaper.

Vanliga un­dantag är vilken typ av exponering fonden får ha, t.ex. en­skilda råvaror, eller möjlighet till en högre exponering mot en enskild motpart, vilket innebär en lägre riskspridning, HEDGEFOND. En hedgefond är en fond vars mål i regel är avkastning som inte är beroende av hur någon särskild marknad utvecklas.

En fond som har som mål att skapa avkastning oberoende av hur de finansiella marknaderna utvecklas kallas för absolutavkastande, FOND-I-FOND (FOF). Detta är en fond som placerar i andra fonder. Många väljer idag en FOF för att själva slippa välja eller byta mellan olika fonder. Nackdelen är att man i regel får betala dubbla avgifter, dels för förvaltningen i FOF och dels i de underliggande fonderna.

Strukturerade produkter

Detta är en form av lösning där ni som kund har en räntebärande lösning i botten som ger en trygg och säker framtid. På toppen används ett aktierelaterat instrument för att få marknadens uppgång. Genom denna kombination får ni som kund en minimal risk, men ni har ändå möjligheten till en avkastning som kan överträffa marknadens aktieindex.