Reklamation.

Om ni är missnöjd med den rådgivning som du fått hos Kapitalgruppen i Skandinaven ska ni i första hand vända er till bolagets klagomålsansvarige:

Kapitalgruppen i Skandinavien AB
Teodor Dencker
Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel. 08 – 508 860 00. Ytterligare information finns på www.arn.se.

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, www.konsumenternasforsakringsbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, www.konsumentbankbyran.se.

Du kan även väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Samarbetspartners