Tillstånd och regler - Kapitalgruppen

Tillstånd & regler.

Finansinspektionen

Kapitalgruppen är ett av finansinspektionen godkänt bolag för att bedriva försäkringsförmedling. Se Kapitalgruppens tillstånd.

MiFID

Lagen om värdepappersmarknaden är ett direktiv från EU. Syftet är att stärka konsumentskyddet, förbättra övervakningen samt att öka konkurrensen på de Europeiska värdepappersmarknaderna. Läs mer om MiFID hos Finansinspektionen.

Swedsec / Insuresec

Swedsec
Kapitalgruppen AB och dess medarbetare är licensierad investeringsrådgivare via Swedsec, för att du som konsument kan göra säkra & trygga investeringar.
Se kapitalgruppens licenser.

Insuresec
Kapitalgruppen AB tillhandahåller licensierade försäkringsförmedlare via Insuresec, för att du som konsument ska kunna göra säkra & trygga investeringar i försäkringar.

Dokumentation

Inom kapitalgruppen finns riktlinjer som rådgivaren skall följa. Rådgivaren skall alltid ta hänsyn till kundens förutsättningar, ålder, erfarenhet av finansiella instrument och risknivå. Inom kapitalgruppen är etik och moral två viktiga steg för att kunden skall få en optimal rådgivning. För kundens trygghet, dokumenteras rådgivningsmötet och återbesöket, enligt gällande rådgivningslag. Det innebär att vi som företag och ni som kund alltid kan få en återblick i de råd som gavs efter era förutsättningar. Givetvis får ni som kund alltid originalet av rådgivardokumentationen.

Förmedlingssätt

Enligt gällande regelverk har Kapitalgruppen en skyldighet att informera er som kund om de ersättningar som kapitalgruppen får från de samarbetspartners som vi arbetar med. Ni som kund betalar dock inte mer än de kostnader som finns i de försäkringslösningar eller finansiella instrument som skulle uppstått om ni skulle gå direkt till respektive bolag.

Reklamation

Om ni är missnöjd med den rådgivning som du fått hos Kapitalgruppen i Skandinaven ska ni i första hand vända er till bolagets klagomålsansvarige. Mer information om reklamationer hittar du här.

Samarbetspartners